آئوکیگاهارا جنگل خودکشی در ژاپن

آئوکیگاهارا که با نام «ایده آل ترین مکان برای مردن» نیز شناخته می‌شود، در ژاپن قرار گرفته و مقصدی است که افراد زیادی در آنجا خود را کشته‌اند و به عنوان دومین مکان مرگبار بعد از پل گلدن گیت شناخته می‌شود.