کنایه از ” شورش را در آوردن ” و معنی آن

همه چیز درباره معنی و مفهوم اصطلاح شورش را در آوردن در ادامه با معنی و مفهوم این اصطلاح فارسی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. شورش را در آوردن را کنایه از چیست؟ ۱- یعنی کاری را از حد اعتدال خود خارج کردن؛ افراط و زیاده روی در هر چیزی را می گویند.… ادامه خواندن کنایه از ” شورش را در آوردن ” و معنی آن