معنی ضرب المثل ” همین بخشیدن‌ ها مرا به این روز انداخته “

همه چیز درباره ضرب المثل همین بخشیدن‌ ها مرا به این روز انداخته در ادامه با معنی و مفهوم این ضرب المثل ایرانی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. معنی همین بخشیدن‌ ها مرا به این روز انداخته یعنی چه؟ ۱- یعنی بخشش های زیادی که در زندگی به دیگران داشته ام به حدی… ادامه خواندن معنی ضرب المثل ” همین بخشیدن‌ ها مرا به این روز انداخته “