معنی ضرب المثل ” همین بخشیدن‌ ها مرا به این روز انداخته “

همه چیز درباره ضرب المثل همین بخشیدن‌ ها مرا به این روز انداخته در ادامه با معنی و مفهوم این ضرب المثل ایرانی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. معنی همین بخشیدن‌ ها مرا به این روز انداخته یعنی چه؟ ۱- یعنی بخشش های زیادی که در زندگی به دیگران داشته ام به حدی… ادامه خواندن معنی ضرب المثل ” همین بخشیدن‌ ها مرا به این روز انداخته “

معنی ضرب المثل ” حرف حرف میاره “

درباره معنی و مفهوم ضرب المثل حرف حرف میاره در ادامه با معنی و مفهوم این ضرب المثل ایرانی و پرکاربرد آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. حرف حرف میاره کنایه از چیست؟ ۱- یعنی وقتی شروع به صحبت کردن می کنی، موضوعات دیگری هم به میان می آید و حرف های مختلفی زده… ادامه خواندن معنی ضرب المثل ” حرف حرف میاره “

معنی ضرب المثل “خورد گاو نادان ز پهلوی خویش “

درباره ضرب المثل نباشی بس ایمن به بازوی خویش خورد گاو نادان ز پهلوی خویش در ادامه با معنی و مفهوم این ضرب المثل ایرانی از کتاب فارسی دهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. معنی و مفهوم ضرب المثل خورد گاو نادان ز پهلوی خویش  نباشی بس ایمن به بازوی خویش خورد گاو… ادامه خواندن معنی ضرب المثل “خورد گاو نادان ز پهلوی خویش “

معنی ضرب المثل ” جنسش شیشه خرده دارد “

همه چیز درباره ضرب المثل جنسش شیشه خرده دارد در ادامه با معنی و مفهوم ضرب المثل ایرانی جنسش شیشه خرده داره آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. جنسش شیشه خرده دارد یعنی چه؟ ۱- یعنی آدم بدجنس و نادرستی است و نمی توان به او اعتماد کرد. (آدم موذی!) ۲- وقتی کسی از… ادامه خواندن معنی ضرب المثل ” جنسش شیشه خرده دارد “