کنایه از ” چشمم روشن ” و معنی آن

همه چیز درباره معنی و مفهوم اصطلاح چشمم روشن در ادامه با معنی و مفهوم این اصطلاح فارسی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. معنی چشمم روشن یعنی چه؟ ۱- کنایه از تعجب کردن فراوان نسبت به کاری که دیگری انجام داده و این کنایه را با طعنه و گاه با شوخی به کار… ادامه خواندن کنایه از ” چشمم روشن ” و معنی آن