دلایل تغییر پایتخت ایران در زمان کریم خان زند

همه چیز درباره زندیان و تغییر پایتخت ایران در زمان کریم خان زند در ادامه با دلایل تغییر پایتخت ایران در زمان کریم خان زند آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. مقدمه همانطور که میدانیم تهران از زمان قاجار به عنوان پایتخت انتخاب شد، اما پیش از آن، ایران در هر دوره پایتخت متفاوتی… ادامه خواندن دلایل تغییر پایتخت ایران در زمان کریم خان زند