نماینده عراقی: «محمد الحلبوسی» صلاحیت تصدی هیچ پستی را ندارد

یک نماینده پارلمان عراق با اشاره به حکم دادگاه عالی فدرال مبنی بر تعلیق موقت فعالیت‌های هیئت رئیسه این پارلمان، گفت: «محمد الحلبوسی» صلاحیت تصدی هیچ پستی را ندارد.