مردم فرانسه در پاریس تظاهرات کردند/ حضور گسترده نیروهای امنیتی

درحالیکه تعداد زیادی از مردم فرانسه در اعتراض به واکسیناسیون الزامی و گذرنامه سلامت در پاریس درحال تظاهرات هستند، نیروهای امنیتی و پلیس حضور گسترده ای داشته و مانع اعتراض مردم می شوند.