تحقیق درباره قالب شعری چهارپاره

همه چیز درباره قالب شعری چهارپاره و نمونه ای از آن در ادامه با این قالب شعری بیشتر آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. تعریف قالب شعری چهارپاره قالب شعری چهارپاره یا چارپاره، نوع قالب شعری است که در زمان قاجار و انقلاب مشروطه رواج یافت. این قالب شعری به دلیل سادگی و باز… ادامه خواندن تحقیق درباره قالب شعری چهارپاره