توضیحات رئیس سازمان نظام مهندسی درباره قیمت‌های جدید ساخت و ساز

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره برآورد قیمت ساختمان‌سازی گفت: برآورد هزینه ساخت و ساز به دقت انجام شده و قیمت‌های داده شده واقعی هستند.

بودجه‌ای برای راه‌اندازی ۷ منطقه آزاد جدید تخصیص نیافت

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اعلام کرد: راه اندازی مناطق آزاد جدید، نیاز به تخصیص، تصویب و تحقق این بودجه قانونی دارد که تا کنون به تصویب نرسیده است.