کنایه از ” چشمم روشن ” و معنی آن

همه چیز درباره معنی و مفهوم اصطلاح چشمم روشن در ادامه با معنی و مفهوم این اصطلاح فارسی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. معنی چشمم روشن یعنی چه؟ ۱- کنایه از تعجب کردن فراوان نسبت به کاری که دیگری انجام داده و این کنایه را با طعنه و گاه با شوخی به کار… ادامه خواندن کنایه از ” چشمم روشن ” و معنی آن

معنی کلمات ” انیس و مونس ” چیست؟

همه چیز درباره معنی و مفهوم کلمات انیس و مونس + مثال در ادامه با معنی و مفهوم این کلمات آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. معنی کلمات انیس و مونس انیس یعنی: رفیق و همدم و همراه ♦ معمولا به دوست صمیمی و مهربانی که با او خو گرفته و همنشین شده ایم… ادامه خواندن معنی کلمات ” انیس و مونس ” چیست؟

کنایه از ” شورش را در آوردن ” و معنی آن

همه چیز درباره معنی و مفهوم اصطلاح شورش را در آوردن در ادامه با معنی و مفهوم این اصطلاح فارسی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید. شورش را در آوردن را کنایه از چیست؟ ۱- یعنی کاری را از حد اعتدال خود خارج کردن؛ افراط و زیاده روی در هر چیزی را می گویند.… ادامه خواندن کنایه از ” شورش را در آوردن ” و معنی آن