کنایه از ” چشمم روشن ” و معنی آن

همه چیز درباره معنی و مفهوم اصطلاح چشمم روشن

در ادامه با معنی و مفهوم این اصطلاح فارسی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.
معنی چشمم روشن یعنی چه؟
۱- کنایه از تعجب کردن فراوان نسبت به کاری که دیگری انجام داده و این کنایه را با طعنه و گاه با شوخی به کار می برد. یعنی انتظار چنین کاری را از تو نداشتم.
مثلا: چشمم روشن! دوستی که فکر می کردم انیس و مونس من باشد به من خیانت کرده است و تمام اموالم را بالا کشیده است.
۲- اگر به دیگری گفته شود چشمت روشن، یعنی از اتفاق خوبی که برای آن شخص افتاده خوشحال است و تبریک می گوید و یا با گفتن این جمله، آن اتفاق خوب را به ایشان نوید و بشارت می دهد.
مثلا: چشمتون روشن! قدم نورسیده مبارک باشد.
که اصطلاحا ” چشم روشنی” به آن می گویند. یعنی تبریک گفتن به دیگران.
معمولا در جواب چشمتون روشن می گویند: چشم و دلتون روشن.
۳- چشممان به جمال کسی روشن شدن یعنی کسی را که دوستش داشتیم و مدت ها در انتظار دیدنش بودیم، حالا آمده و ما با شور و شوق می گوییم: به به! چشممان به جمالتان روشن شد.
گاهی هم برای شوخی به کسی می گویند که مدت ها از او خبری نبوده و حالا به ما سر زده است. در اینجا یعنی خیلی وقت است تو را ندیده ایم. (بلکه خجالت بکشد و انقدر دیر به دیر سر نزند!)
اختصاصی-دانشچی