وزیر کار: ۵۰۰ هزار اشتغال در مناطق محروم ایجاد می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کمیته امداد در سال آینده متولی اشتغال ۵۰۰ هزار نفر از افراد کم برخوردار در مناطق محروم است چرا که معتقدیم قوی‌ترین برنامه در چارچوب اشتغال برای افراد کم درآمد در حوزه فعالیت‌های کمیته امداد وجود دارد.