واکنش‎ها به فرمان اجرایی بایدن درباره دارایی‎ افغانستان

تصمیم دولت آمریکا برای اختصاص دادن دارایی‌های مسدود شده افغانستان در این کشور به عنوان غرامت بازماندگان حادثه یازده سپتامبر موج محکومیت‌ها را در پی داشته است.