معنی ضرب المثل ” شش ماهه به دنیا آمدن “

همه چیز درباره معنی و مفهوم ضرب المثل شش ماهه به دنیا آمدن

در ادامه با معنی و مفهوم این ضرب المثل ایرانی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.
شش ماهه به دنیا آمدن کنایه از چیست؟
۱- کنایه از عجول بودن فرد در انجام کارها و برآوردن خواسته های خویش.
۲- به کسی می گویند که مدام در کارهایش عجله می کند و بسیاری از اوقات عاقبت اندیشی نمی کند و پشیمان می گردد. مثلا: هوا برای سفر کردن مناسب نیست. هواشناسی اعلام کرده که از رفتن به اطراف دریاها و رودخانه ها خودداری کنید. اما شما به پدر و مادرتان مدام اصرار می کنید که دوست داریم شمال برویم!!!
اینجاست که به شما می گویند: عزیزم مگر شش ماهه به دنیا آمدی! کمی صبر کن! هر وقت اوضاع بهتر شد سفر می کنیم. عجله کار شیطان است!
۳- همچنین به کسانی می گویند که دوست دارند سریع تر به نتیجه کارها با خبر شوند. مثلا در تب و تاب دیدن نتایج کنکور است درحالیکه چند روزی برای اعلام نتایج مانده است.
۴- یعنی اگر آدم سالم ۹ ماهه به دنیا می آید تو از بس عجله داری که ۶ ماهه به دنیا آمده ای! البته درواقع هم همان شخص عجول نه ماهه به دنیا آمده ولی گفتن این ضرب المثل تنها برای گوشزد کردن شدت عجله داشتن اوست.
اختصاصی-دانشچی