مسدود شدن ۸۰ راه روستایی سنقروکلیایی در پی بارش برف اخیر

کرمانشاه- فرماندار سنقروکلیایی از مسدود شدن ۸۰ راه روستایی شهرستان سنقروکلیایی در پی بارش برف اخیر خبر داد.