مرکز ملی فرش فعلا در وزارت صمت می‌ماند

خبرگزاری فارس