مراسم انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه نوسازی و تقویت ناوگان سوخت رسانی جاده‌ای

مراسم انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه نوسازی و تقویت ناوگان سوخت رسانی جاده‌ای روز شنبه (۲۳ بهمن) برگزار شد.