مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: ۹۰ درصد هزینه‌های بستری در بخش دولتی پرداخت می‌شود/ ۶ تا ۹ میلیون نفر فاقد بیمه هستند

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ضمن تشریح وضعیت پرداخت های سازمان بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد، درخصوص هزینه کرد سازمان در حوزه کرونا، پرداخت.