سفارت ایران در کی یف: هموطنان ایرانی مقیم ارتباط خود را با سفارت حفظ کنند

خبرگزاری فارس