رییس‌ جمهور: جنایت و رذالت صدام باید فراتر از مرزهای ایران به نمایش گذاشته شود

ایرنا