ربیعی: بعد از گلِ سوم بازی را محکم نگرفتیم/ گلِ خیلی بدی خوردیم که عذاب‌آور بود

سرمربی تیم ملی فوتبال مس رفسنجان گفت: بعد از گل سوم بچه‌ها بازی را محکم نگرفتند و روی سُر خوردن نوشی صوفیانی گل خیلی بدی خوردیم که برای من عذاب آور بود.