رئیس‌جمهور: با تبیین جنایت دشمنان در چوار باید آنرا در تاریخ ماندگار کرد

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف حادثه حمله به مسابقه فوتبال در شهر چوار استان ایلام در سال ۱۳۶۵، اظهار داشت: اگر رشادت شهدا در دیگر نقاط دنیا اتفاق می‌افتاد، صد‌ها فیلم و کتاب برای آن ساخته می‌شد، باید از این مساله غفلت‌زدایی کرد.