توضیحات رئیس سازمان نظام مهندسی درباره قیمت‌های جدید ساخت و ساز

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره برآورد قیمت ساختمان‌سازی گفت: برآورد هزینه ساخت و ساز به دقت انجام شده و قیمت‌های داده شده واقعی هستند.