تفاهم‌نامه سه‌جانبه نوسازی 500 ناوگان سوخت‌رسانی جاده‌ای امضا شد

خبرگزاری فارس