بازخوانی نقش سربازان بدون مرز انقلاب اسلامی در «جهان آرا»

«جهان آرا» در برنامه امشب خود موضوع «سربازان بدون مرز انقلاب اسلامی» را بررسی می‌کند.