اولین گامی که اسرائیل انتظار دارد بن‌سلمان پس از به تخت نشستن انجام دهد

ایسنا