افزایش سرانه فضای سبز شهری تبریز

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز از هدف‎گذاری افزایش سالانه یک مترمربع سرانه فضای سبز تبریز خبر داد.