اختصاص ۱۰ درصد از برنامه تعهد اشتغال استان تهران به سربازان ماهر

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از اختصاص ۱۰ درصد از برنامه تعهد اشتغال استان طی سال ۱۴۰۱ به سربازان ماهر خبر داد.