ابداع ترکیبی گیاهی که مانند استخوان سفت است

پژوهشگران یک ترکیب گیاهی ابداع کرده‌اند که به اندازه استخوان سفت است و شاید در آینده بتوان از آن در ایمپلنت دندان استفاده کرد.