گل سوم استقلال به نفت مسجد سلیمان توسط یامگا + فیلم

یامگا موفق شد گل سوم استقلال برابر نفت را به ثمر برساند.