کشف ۱۰۶ فقره سرقت در ایلام

ایلام-جانشین انتظامی شهرستان ایلام، از دستگیری ۴۳ سارق و کشف ۱۰۶ فقره سرقت در این شهرستان ایلام خبر داد.