نامه‌ها مورد به مورد پیگیری می‌شود

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری صبح امروز در اولین بازدید سرزده خود مهمان مردم هشتبندی بود.