لاوروف: آمریکا قول داده که تضمین‌ های امنیتی را روی کاغذ بیاورد

اسپوتنیک