قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصمم است

گرگان- معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه برای کاهش تعداد عناوین مجرمانه و جمعیت کیفری زندان ها مصمم است.