غریب آبادی: بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها در پیگیری پرونده قضایی زندانیان بسیار موثر است/ قوه قضاییه برای کاهش تعداد عناوین مجرمانه و جمعیت کیفری زندان‌ها مصمم است

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: بازدید‌های مکرر مقامات قضایی از زندان‌ها و رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان و درخواست‌های آنان، از اقدامات برجسته و متمایز جمهوری اسلامی ایران است.