علی‌عسگری: برای افزایش سودآوری و بالا بردن ارزش سهام هولدینگ خلیج فارس برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته است

مدیرعامل هولدینگ خلیج فارس گفت: ما کار خود را در مجموعه هولدینگ شروع کردیم و برای افزایش سودآوری و بالا بردن ارزش سهام هولدینگ خلیج فارس برنامه‌ریزی‌های دقیقی را انجام داده ایم.