عصبانیت شدید دیبالا از پیشنهاد جدید یووه

پائولو دیبالا، مهاجم یوونتوس، از پیشنهاد تمدید قرارداد جدید ارائه شده از سوی این باشگاه بسیار عصبانی است.