سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی اردبیل معارفه شد

اردبیل – آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با حضور معاون وزیر بهداشت برگزار شد.