ساماندهی دو مسیر اصلی دسترسی در باشت

شهردار باشت گفت: عملیات ساماندهی خیابان ۲۰ متری مسیر دسترسی به مصلی امام خمینی(ره) و مجتمع ادارات باشت آغاز شد.