دلار کف حمایتی خود در برابر یورو را‌ از دست داد

خبرگزاری فارس