درخشش گلرها مانع گلزنی دو تیم مدعی لیگ؛ / آلومینیوم ۰ سپاهان ۰؛ درگیرانه‌ترین تساوی لیگ

آلومینیوم و سپاهان در یک دیدار سخت و بسیار درگیرانه به تساوی رضایت دادند و درخشش گلرها سبب شد این بازی بدون گل شود.