تکمیل پروژه انتقال آب دریا به پارسیان در دستور کار قرار گرفت

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات اولیه ساماندهی رودخانه “بردول”، از تکمیل پروژه انتقال آب دریا به شهرستان پارسیان در استان هرمزگان خبر داد.