تساوی در روز تاریخی ذوب‌آهن / تبریزی دوبار تعویض شد

اصفهان – دو تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و گل گهر سیرجان در سالروز تاسیس کارخانه ذوب آهن به تساوی بدون گل رضایت دادند.