ترکیب 11 نفره فجر مقابل پرسپولیس

شاگردان علی اصغر کلانتری با دو تغییر نسبت به بازی قبل برابر پرسپولیس قرار خواهند گرفت.