ترکیب پرسپولیس مقابل فجر سپاسی اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با فجر سپاسی اعلام شد.