تحلیل تکنیکال شیبا+ تاریخچه قیمت Shiba

در صورت بازگشت به زیر مقاومت خط داینامیک احتمال تداوم ریزش وجود دارد و در غیر این صورت پیش بینی رشد این رمز ارز را خواهیم داشت.