بیانیه کرملین درباره گفتگو‌ها با آمریکا و ناتو

کرملین روز پنجشنبه ارزیابی تاریکی از مذاکرات امنیتی روسیه با آمریکا و ناتو در این هفته ارائه کرد و نسبت به طرح تحریم‌ها علیه روسیه هشدار داد.