برتری یک نیمه ای فولاد با گل‌های خارجی

نیمه نخست دیدار تیم های فولاد و پدیده با برتری شاگردان نکونام پایان یافت.