بازگشت امیر قلعه به اصفهان/ گزارش زنده؛ ذوب آهن صفر – گل گهر صفر

گل گهر و ذوب آهن برای گل پیروزی بخش تمام تلاش خود را می‌کنند.